Staking 12 december 2017

De vakbonden roepen de medewerkers uit het Primair Onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het Primair Onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen. 
De PO-Raad staat achter de staking en roept schoolbesturen op om de staking te ondersteunen, zodat medewerkers zich volledig vrij voelen om mee te doen. 
Ook het bestuur van OPOD staat achter de acties en daarmee ook achter de staking.

Bedrijfsfitness

Om bewegen en sporten te stimuleren biedt de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer al zijn medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van bedrijfsfitness. Meer over deze regeling kunt u lezen onder het kopje personeel. Bij personeelsinfo vindt u meer informatie over de fitnessregeling.

Petitie en prikactie PO-front op 27 juni a.s.

Op dinsdag 27 juni zullen veel basisschoolleerkrachten in Nederland een uur later starten met hun les dan normaal. De organisaties die verenigd zijn in het PO-front zullen op deze dag bovendien een petitie aanbieden in Den Haag. Hierin roepen zij de politiek op om in het regeerakkoord extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer steunt deze actie. Onze scholen zullen op 27 juni deelnemen aan deze actie.

Via deze link kun je meer informatie vinden en de petitie ondertekenen:
http://www.pofront.nl/petitie/