Stafbureau

Het onderwijs op de scholen is de basis van onze organisatie. Een klein en doelmatig stafbureau ondersteunt deze activiteiten. Als gevolg van de verzelfstandiging is in 2009 de inzet van externe ondersteuners aanzienlijk beperkt. We kiezen ervoor om de ondersteunende taken in eigen beheer uit te voeren. Op het stafbureau Openbaar Onderwijs te Deventer zijn tien (parttime) medewerkers werkzaam. De stafmedewerkers ondersteunen de bestuurder en de scholen op diverse terreinen.