De Wizard

Fundament voor Talent
Fundament voor Talent

Met ons onderwijs leggen wij op de Wizard een stevig fundament voor het leren en leven van onze leerlingen. Juist de basisschool is hierin een belangrijke periode. Wij zetten ons dan ook in om onze leerlingen een fijne schooltijd te bieden, een schooltijd die een goede basis biedt voor het verdere leven.

 

Een stevige basis

Elk kind heeft zijn of haar unieke persoonlijkheid, mogelijkheden, talenten en belangstelling. Wij bieden onze leerlingen kansen om veel te leren en om zich te ontwikkelen. Dit doen we door:

• onze leerlingen een stevige basis te bieden voor taal en rekenen

• onze leerlingen steeds een stapje verder brengen in het leren denken

• te bouwen aan hun zelfvertrouwen en motivatie om te leren

• hun zelfstandigheid te stimuleren

• hen te helpen om hun eigen unieke kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken

• hun vaardigheden te ontwikkelen om samen met anderen te leren

Wij doen dit samen in een leeromgeving met veel structuur, waarbinnen ook voldoende ruimte is voor plezier en ontspanning. Wij hechten hierbij grote waarde aan de samenwerking met ouders.

 

Eigentijds onderwijs met een ster

De bovenste drie punten van onze ster staan voor:

• ondersteunen van het leerproces van onze leerlingen: hen helpen om te ontdekken hoe zij zelf het beste leren

• accenten op vakinhoud: taal, rekenen, ICT die het leren ondersteunt en muziek.

• activerende didactiek: activeren van denken, samenwerken en talenten

 

Professioneel Samenwerken met een ster

De onderste twee punten van onze ster staan voor:

• focus op ouderbetrokkenheid: een goede wederzijdse communicatie tussen team en ouders die gericht is op het samen ondersteunen van het leren van het kind

• focus op het eigen teamleren van de medewerkers in het belang van een goede opbouw van groep 1 t/m 8 en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

 

Altijd welkom

Heeft u na het lezen van deze schoolgids specifieke vragen, stel ze! Heeft u nog geen kinderen op de Wizard en wilt u een keer de sfeer komen proeven? Loop binnen of bel ons om een afspraak te maken voor een individuele rondleiding en gesprek. U kunt contact met ons opnemen contact via ons secretariaat: 0570 511713 of info@dewizard.nl

Adres

Andriessenplein 13
7425 GX Deventer
0570-511713
www.dewizard.nl