Personeelsbeleid

We gaan ervan uit dat het personeel het kapitaal van onze organisatie is! We willen dit niet een loze kreet laten zijn maar in een zorgvuldig personeels- en werkgelegenheidsbeleid laten uitkomen! We willen daarom:

 • De kwaliteiten van onze medewerkers zoveel mogelijk benutten;
 • De kwaliteiten van onze medewerkers vergroten;
 • De belangen van de school en de belangen van de medewerkers zoveel mogelijk op elkaar afstemmen

Hoe kunnen we dit realiseren?

 • Door een goede werving en selectie van nieuw personeel
 • Door te investeren in de begeleiding van invallers en starters
 • Door scholing en ontplooiing te stimuleren : aanstormend management komt in de Kweekvijver
 • Door het stimuleren van Mobiliteit
 • Door een helder Taakbeleid
 • Door veel aandacht voor ziekteverzuimbeleid

Welke leerkrachten zijn bij ons welkom?

 • die vakdidactisch deskundig zijn
 • die leerprocessen vorm kunnen geven
 • die mee opvoeden
 • die een ordelijke en plezierige werksfeer realiseren
 • die verantwoordelijkheid nemen voor eigen groei
 • die verder kijken dan klas en vak
 • die binnen een straal van 25 km. van Deventer wonen

Voor onze basisscholen zijn wij op zoek naar invalkrachten.

Randstad Onderwijs beheert met ingang van 18 april 2016 de vervangingspool van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.

en u kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden.