praktische informatie

Bestuur

De bestuurder van OPOD is mevrouw Yvonne de Haas. Zij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gehele organisatie en alle scholen.

De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau.

Toezicht

De raad van toezicht is intern toezichthouder van OPOD. Vanuit die rol houdt de raad integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het bestuur.

De leden van de raad van toezicht hebben allemaal een eigen aandachtsgebied. Samen overzien zij het onderwijsveld vanuit alle perspectieven volledig. De raad werkt volgens de code Goed Bestuur (voor het primair onderwijs) en met een toezichtskader.

Verantwoording

Alle scholen en schoolbesturen in Deventer vormen samen Sine Limite: het samenwerkingsverband passend primair onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, dan is advies vanuit het kennis- en dienstencentrum altijd mogelijk.

Klachten

De scholen die bij OPOD horen doen er alles aan om uitstekend onderwijs te geven. Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met de schooldirectie, met de contactpersonen op school (zie de schoolgids van de betreffende school). Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de klachtenregeling er op na slaan om een formele klacht in te dienen. Als u liever eerst de mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen van een klacht bespreekt dan kunt u telefonisch contact opnemen met de bestuurssecretaris (0570 – 782401).

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.