Opleiden voor Morgen en Werkplek leren

De nieuwe lichting Opleiden voor Morgen is in januari 2015 van start gegaan.
De volgende opleidingsdata zijn gepland voor dit jaar:
 - 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 
   18 mei en 1 juni.
 - Op 18 juni zal de certificering van de deelnemers 's middags plaatsvinden.

Werkplek leren

Het openbaar onderwijs is voorstander van een goede, stedelijke afstemming op bovenbestuurlijk niveau. Daarbij wordt getracht gezamenlijk met andere besturen vorm te geven aan ontwikkelingen, zoals Passend Onderwijs, voorkoming van segregatie en Brede Scholen. We willen bij voorkeur werken aan niet-vrijblijvende en geïntegreerde samenwerking met vele partners in onderwijs en zorg. Waar mogelijk worden ontwikkelingen in samenwerking met de gemeente Deventer en andere besturen vormgegeven.

Het project Krachtig Meesterschap heeft als doel:

-excellentie bevorderen bij het opleiden van leerkrachten (studenten van de academische pabo) en bij zittende leerkrachten;

- praktijkkennis verspreiden over meerdere lerarenopleidingen en scholen (al dan niet participerend in het project);

-het draagvlak voor academisch geschoolde leerkrachten voor het basisonderwijs vergroten (een nieuwe groep toekomstige leerkrachten)

Meer informatie over het project Krachtig Meesterschap kunt u hieronder vinden door te klikken op "jaarverslag 2010-2011" en op "onderzoek":

 - jaarverslag 2010-2011
 - onderzoek (onder constructie)

 Onder werkplek leren vallen de volgende werkvormen: