Brede School

De hoofddoelstelling van de Brede School in Deventer is het realiseren van een optimaal netwerk in en rondom de school, waarbinnen ouders, leerkrachten en andere professionals samenwerken om kinderen op allerlei manieren meer ontwikkelingskansen te geven. Dat gebeurt door het aanbieden van een gevarieerde mix van activiteiten op het gebied van cultuur, sport, opvang, educatie en zorg.

Daarnaast zorgt de Brede School voor een verbreding van de zorg en buurtfunctie van de school. Iedere locatie realiseert dat op een eigen en passende wijze vanuit de behoefte van de kinderen en mogelijkheden die in de wijk aanwezig zijn. Scholen voor openbaar onderwijs werken op vier locaties mee aan de totstandkoming van een Brede School:

 - De Flint (B.S. Keizersbrug

 - Het Mozaïek (B.S. De Enk)

 - De Schakel (B.S.Zwaluwenburg)

 - B.S. Rivierenwijk

Ook in de wijken De Vijfhoek, Schalkhaar en de Zandweerd wordt in Brede Schoolverband samengewerkt. De vorming van Brede Scholen is een boeiend proces. Meer en meer ligt de regie voor de inhoud van de Brede School bij de directies van de scholen. De invoering van de combifuncties op het raakvlak tussen onderwijs, sport en cultuur geeft mogelijkheden en een positieve stimulans aan de Brede Schoolontwikkeling. Gemeente, onderwijsinstellingen, het Sportbedrijf Deventer en de Leeuwenkuil werken sinds 2009 nauw samen om dit doel te realiseren. De Stichting brede School is per 31 december 2010 opgeheven vanwege de veranderende rolverdeling tussen gemeente en (school)besturen. De regie voor de verdere uitrol van Brede Scholen ligt bij de gemeente Deventer.