Buitenschoolse Opvang

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en Stichting Quo Vadis streven samen naar het creëren van een stedelijk dekkend netwerk van voorzieningen. Het onderwijsveld is weliswaar verantwoordelijk voor een goed aanbod, maar de uitvoering is uitbesteed. Met vijf professionele organisaties op het gebied van kinderopvang is een dienstverleningsovereenkomst gesloten volgens het zogenaamde "makelaarsmodel". Het gaat daarbij om Raster Kinderopvang, BSO Nicolaasschool, Landstede, Stichting Kinderopvang Bathmen en de Company. Hiermee zijn overeenkomsten gesloten met criteria voor kwaliteit en veiligheid voor buitenschoolse opvang van leerlingen. Daardoor wordt in alle opzichten voldaan aan de eisen, zoals die worden gesteld in de Wet Kinderopvang.

De keuze voor buitenschoolse opvang maken de ouders. Zij sluiten met een kinderopvangorganisatie een contract. Voor de scholen staat het pedagogisch belang van de kinderen voorop. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat de invoering van buitenschoolse opvang goed is verlopen. De belangstelling voor BSO is enorm toegenomen.