Opleiden In De School

De afgelopen jaren is opleiden in de school een hot item geworden. Scholen en lerarenopleiding slaan de handen ineen om aanstaande leerkrachten beter op te leiden. Een win-winsituatie, want het basisonderwijs komt directer in contact met het gedachtegoed, dat op de pabo ontwikkeld wordt. De onderwijskundige kwaliteit van de stagebiedende school kan hierdoor sterk toenemen en daarmee ook de kwaliteit van de geboden leerwerkplekken. Omgekeerd is ook de pabo heel tevreden met een situatie, waarin studenten begeleid worden op de werkplek door goed opgeleide ervaringsdeskundigen, de Opleiders In De School en goed opgeleide en gekwalificeerde mentoren. Een OIDS is een ervaren, excellente collega, die coaching en begeleiding van studenten tot zijn of haar taak rekent. Mentoren begeleiden de student op de werkvloer, zijn vakinhoudelijk deskundig en kunnen een student prima adviseren en ondersteunen.

Het jaarverslag over 2012-2013 kunt u hier downloaden.