Actief pluriform: levensbeschouwelijk onderwijs

De Wet op het Primair Onderwijs geeft als (verplichte) kerndoelen voor de school onder meer: democratische vorming, burgerschapsvorming en geestelijke stromingen. Alle leerlingen behoren van deze thema's kennis te nemen, waarbij de openbare school niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt neemt.
Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) of Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) vormt hierop een aanvulling. Bij GVO en HVO is wél één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt.
Veel ouders willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensovertuiging van hun keuze en hoe hun kind kan ervaren wat het desbetreffende geloof of ook een niet-religieuze levensovertuiging in het leven kan betekenen. Kinderen hebben op een openbare school ook recht op "godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming".

Het Openbaar Primair Onderwijd Deventer wil actief pluriform zijn en geeft ouders de mogelijkheid om een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs te kiezen voor hun kind(eren).
Zij kunnen voor hun kind(eren) kiezen uit GVO op protestants-christelijke of rooms-katholieke grondslag, GVO op Islamitische grondslag of uit HVO.

De lessen GVO/HVO worden verzorgd door een vakdocent van de desbetreffende levensbeschouwelijke organisatie die ook de verantwoordelijkheid voor deze lessen draagt. De openbare school, die in deze een neutrale opstelling dient te hebben, behoort volgens de wet de lessen te faciliteren door een lokaal en een plaats in het leesrooster beschikbaar te stellen. De kosten van de vakdocenten komen ook niet voor rekening van de school, maar voor rekening van de godsdienstelijke en levensbeschouwelijke organisaties. De Rijksoverheid stelt hiervoor de middelen beschikbaar. We zien het aanbieden van levensbeschouwelijk onderwijs als een verrijking van ons aanbod.