×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Hagenpoort

hagenDe Hagenpoort is de enige openbare basisschool in de binnenstad van Deventer. De school staat open voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het schoolgebouw
De Hagenpoort is gevestigd in een monumentaal gebouw, daterend uit 1894.

Daltononderwijs
De school is sinds 2003 een Daltonschool. In maart 2008 is er een hervisitatie geweest en de Hagenpoort mag zich minimaal tot het jaar 2013  Daltonschool noemen. Deze onderwijsvorm kenmerkt zich door de volgende drie uitgangspunten:

 • keuzevrijheid in gebondenheid: elk kind heeft ruimte nodig om zich te ontplooien. Deze vrijheid is niet onbeperkt en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van het kind. Het kind is verantwoordelijk voor het tempo van verwerken van de leerstof, voor de volgorde waarin die verwerking plaatsvindt, voor de keuze tussen alleen werken of samen met anderen, maar ook verantwoordelijk voor materialen, voor het op orde houden van lokaal, school en plein.
 • samenwerken: de kinderen worden gestimuleerd om elkaar te helpen. Samenwerken vergroot het leereffect, maar bevordert ook de sociale ontwikkeling. Al doende leren kinderen dat samenwerken ook betekent dat ze luisteren naar elkaars ideeën en respect hebben voor elkaars opvattingen. Door het organiseren van groepsactiviteiten wordt samenwerken bewust gestimuleerd.
 • zelfstandigheid: de lessen en leeromgeving geven veel ruimte voor zelfstandig werken. Kinderen gaan zo snel mogelijk zelfstandig aan het werk. Op de takenkaart staan de dagelijkse opdrachten vermeld. De leerkracht kan inmiddels extra instructie geven. Als een leerling hulp nodig heeft en de leerkracht is bezig met een ander kind, dan kan hulp gezocht worden bij een medeleerling.

Methode LEEFSTIJL
De methode LEEFSTIJL sluit in haar opzet goed aan bij waarden en werkwijze in het Daltononderwijs. Door systematisch met deze methode te werken wordt het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Er wordt telkens geappelleerd aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Voor ieder kind is een veilig, geborgen gevoel belangrijk om zich te ontwikkelen. Dat is ook een taak van de school. Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de lessen van LEEFSTIJL, zodat ook zij betrokken zijn bij de methode en daar in de thuissituatie op kunnen inspelen.

Kunst en cultuur
De profilering van de school als een school waar veel aandacht aan kunst en cultuur wordt gegeven is in 2000 ingezet en heeft geresulteerd in het opnemen van een beeldend kunstenaar als projectleider kunst en cultuur binnen het schoolteam. Aandacht voor kunst en cultuur binnen de school bevordert een brede kijk op de mogelijkheden van ieder kind en geeft het kind handvatten zichzelf op verschillende terreinen te ontwikkelen. In de vorm van speciale projecten wordt hier aandacht aan besteed. De activiteiten kunnen in deze vorm mede plaatsvinden door de grote inzet en deskundige ondersteuning van ouders. Ter illustratie van de kunst en cultuuractiviteiten volgen hieronder een paar voorbeelden:

 • de leerkrachten integreren kunst en cultuur binnen hun lessen beeldende vorming;
 • aan de hand van een kunstmenu bezoekt elke groep minstens eenmaal per jaar een culturele activiteit;
 • er vinden per jaar 12 culturele middagen plaats, met een divers aanbod van workshops waaruit de kinderen kunnen kiezen;
 • podiumpresentaties krijgen aandacht vanuit verschillende invalshoeken, zoals spel, decor, presentatievorm, muziek;
 • eenmaal per jaar wordt er gedurende een periode van een week door alle groepen intensief gewerkt aan een project aan
 • de hand van een thema uit de kunstgeschiedenis. Dit jaar staat Leonardo de Vinci centraal. De onderwerpen van de afgelopen jaren waren:
  Ik ben ik, onderzoek naar het zelfbeeld;
  • Van Gogh/Gauguin, een kennismaking met leven en werk van deze twee schilders;
  • Gaudi, waarbij het leven en werk van deze Spaanse architect centraal stond.

Effecten
De profilering heeft een aanzuigende werking op nieuwe aanmeldingen. De Hagenpoort is dan ook een snelgroeiende school. De school telt op 1 oktober 2007 217 leerlingen. Binnen de school werken 19 personeelsleden. Ook het beleid op het gebied van PR en de interesse van de pers voor onze manier van werken werpen hun vruchten af. Hierdoor nemen veel mensen kennis van onze activiteiten op onderwijsgebied en op het gebied van kunst en cultuur en ontstaat er een positief beeld van de school naar buiten toe.

 

Adres

 • Adres: Bagijnenstraat 13
 • Postcode: 7411 PT
 • Plaats: Deventer

Op de kaart