×

Attentie

Google Geocoding API error: The request was denied.

De Sleutel

Obs De Sleutel : een school voor ondernemend daltononderwijs

De Sleutel biedt aan ruim 200 leerlingen een veilige leer- en werkomgeving op basis van de daltonpijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. We hechten aan goed onderwijs met aandacht voor de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen Daarnaast willen we kinderen ook andere vaardigheden leren om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat kan binnen onze school al direct in praktijk worden gebracht. Zo wordt er in alle groepen gericht aandacht besteed aan samenwerken en leren kinderen naar vermogen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Verder worden er maandelijks klassenvergaderingen gehouden en is er op school een leerlingenraad. Leerlingen uit de bovenbouw (altijd onder eindverantwoordelijkheid van de leerkrachten) worden ingezet als mediator in de pauzes van de onderbouw: hulp bij spelen, hulp bij het oplossen van conflicten, hulp bij pijn.  
In de samenwerking met ouders en verzorgers wil de school naast de ouders staan. Leerkrachten ouders, verzorgers vinden elkaar steeds in het belang van het kind.
Op wijkniveau investeert de school momenteel in BredeSchoolontwikkeling

sleutel

 

Obs De Sleutel: een school voor ondernemend daltononderwijs

De Sleutel biedt aan ruim 200 leerlingen een veilige leer- en werkomgeving op basis van de daltonpijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. We hechten aan goed onderwijs met aandacht voor de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen Daarnaast willen we  kinderen ook andere vaardigheden leren om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat kan binnen onze school al direct in praktijk worden gebracht. Zo wordt er in alle groepen gericht aandacht besteed aan samenwerken en leren kinderen naar vermogen verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces. Verder worden er maandelijks klassenvergaderingen gehouden en is er op school een leerlingenraad. Leerlingen uit de bovenbouw (altijd onder eindverantwoordelijkheid van de leerkrachten) worden ingezet als mediator in de pauzes van de onderbouw: hulp bij spelen, hulp bij het oplossen van conflicten, hulp bij pijn.  

In de samenwerking met ouders en verzorgers wil de school naast de ouders staan. Leerkrachten ouders, verzorgers vinden elkaar steeds in het belang van het kind. 

Op wijkniveau investeert de school momenteel in BredeSchoolontwikkeling

Adres

  • Adres: Bakkerskamp 4
  • Postcode: 7433 EL
  • Plaats: Schalkhaar

Op de kaart