voorwoord bestuur

 

logoOpenbaar Primair Onderwijs in Deventer   Kleurrijk het beste

Geachte ouders/verzorgers,

Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een school die kinderen leert om respectvol samen te leven en te werken. De openbare school als samenleving in het klein.

De kinderen hebben immers uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en levensbeschouwelijk. Die onderlinge verschillen gebruiken we actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Een school waar ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan.

De school is een van de belangrijkste plaatsen van waaruit kinderen hun eigen leefstijl en waarden ontwikkelen. Daarom zijn de verschillende denkbeelden en meningen op een openbare school zo belangrijk. Ze dragen bij aan een prettige en veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich op hun gemak voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de samenleving.

Geen wijk of buurt in Deventer is gelijk. Dat geldt ook voor de diverse scholen voor openbaar primair onderwijs. Het karakter van een school wordt bepaald door leerlingen, leerkrachten en door u als ouder. Openbare scholen streven ernaar alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dat is onderwijs dat vérder gaat dan leren "rekenen en schrijven" - hoe belangrijk we deze basisvaardigheden ook vinden. Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind staan voorop.

Een openbare school wil samen met u in een open sfeer uw kind opvoeden. De school hecht  waarde aan uw inbreng, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad waar u samen met de leerkrachten over uiteenlopende zaken kunt praten en denken. De betrokkenheid van ouders, samen met de professionaliteit van de leerkrachten en de verscheidenheid aan kinderen, zorgen voor een levendige school. Een school waar uw kind zich thuis voelt en die kleurrijk het beste is.

Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Deventer